islami Forum
FiTNEDEN ALLAH'A SIĞINMA DUASI - Printable Version

+- islami Forum (https://islamiforum.biz)
+-- Forum: GiRiŞ BÖLÜMÜ (https://islamiforum.biz/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: GÜNÜN ENLERi (https://islamiforum.biz/forumdisplay.php?fid=18)
+---- Forum: Günün Sözleri (https://islamiforum.biz/forumdisplay.php?fid=21)
+---- Thread: FiTNEDEN ALLAH'A SIĞINMA DUASI (/showthread.php?tid=2177)FiTNEDEN ALLAH'A SIĞINMA DUASI - SeliM35 - 10-08-2023

   

Sa’d İbn Ebî Vakkas (r.a.) rivâyet etmiştir. “Sa’d oğullarına, çocuklara yazıyı öğretir gibi şu kelimeleri öğretir ve şöyle derdi:

“Rasûlullah, her namazın ardından şu dualar ile Allâh’a sığınırdı:

“Allâhümme innî eûzü bike mine’l- buhli ve eûzü bike mine’l- cübni ve eûzü bike min en uredde ilâ erzeli’l- umuri ve eûzü bike min fitneti’d-dünyâ ve eûzü bike min azâbi’l- kabri.”

Anlamı: “Allahım! Cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Düşkün ve bakıma muhtaç bir yaşlılık halinden sana sığınırım. Dünyadaki fitnelerden  sana sığınırım. ve kabir azabından da sana sığınırım.” Amiyn

(Buhârî, Ezân, 149; Müslim, Zikr, 50, 52, Mesâcid, 134)


Bizim DUAMIZDA DA

Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassehü, ve euzubike rabbi en yahdzrun.

ANLAMI :

"Rabbimiz, Bizi Bütün dünya ve ahiret belalarından,  hastalıklardan ve afetlerden kurtar ve  (Ey Rabbimiz),  Deccal fıtnesınden de sana sığınırım, O'nun ve havas ordusunun (müntesiblerinin) yanımızda yöremizde olmasından da sana sığınırım." Amiyn

YiNE BiR RiVAYETTE DE

Peygamberimiz dedi ki : Deccal fitneleri baş gösterince Kehf Suresinin başını okumaya devam edin,  dedi. bir başka rivayette de Kehf Suresinin 10. ayetini okumaya devam edin buyurdu.

Kehf suresi 10. ayeti budur

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.


ANLAMI

Rabbimiz bize katından bir Rahmet ver ve Raşidin komutasında bizi canlı ve diri tut. amiyn
Rabbimiz o surede buyurur ki "bu dua" RAKIM ASHABI ile ASHABI KEHF in DUASIDIR.."Evvelce fitne çıktığında O'nlar dediler ki..." diye bildiridiği 10.ayet

ve günlük iki defa istiaze dualarımıza  veya virdimize devam ediniz